لوگو

نویسنده

پونه پیل رام

خانه گردون ، کارآفرینی اجتماعی ست ، برای مقابله با موضوعات اجتماعی به صورت استراتژیک.

خانه گردون به دنبال فرصتهایی ست که مشاغل دیگر معمولاً از دست می دهند.

خانه گردون یک برنامه استراتژیک برای مقابله با این مشکل تهیه می کند و سایر کارآفرینان را برای رسیدن به هدف خود تشویق می کند .

ما راه اندازی یک تجارت کوچک جدید با استفاده از یک ایده خلاقانه و بدون انتظار یا درآمدزایی صفر را حمایت می کنیم .

هدف از کارآفرینی اجتماعی خانه گردون این است که ،جهان را به مکانی بهتر تبدیل کند.

خانه گرددن ، زیرمجموعه های خود را در مورد فعالیت هایشان از طریق سایت رسمی خود و پلتفرمهای رسانه ای اجتماعی به روز می کند.

دیدگاه خود را بنویسید

پیمایش به بالا