لوگو

نویسنده

پونه پیل رام

خرداد ۲۳, ۱۴۰۲

بدون پاسخ

سند پشتیبان و جمع اوری موضوعات و مطالبات زنان روستایی

اکوسیستم اشتغال و بهره وری استان خوزستان و استان های همجوار تابع مساِل قومی و فرهنگی ست و از این رو طرح شرکت شتابدهنده باوردلان جنوب که شامل سند پشتیبان در حضور در روستاهای مختلف و جمع اوری موضوعات و مطالبات زنان روستایی ست و جمع اوری نظرات کارشناسی انهاست و همجنین هم اندیشی با ۲۰ شرکت شتابدهنده کسب و کار دیگر در طراحی یک اکوسیستم کارافرینی برای زنان روستایی میشود و قابلیت توصیف و انتشار مستندات خود را در نمایشکاه ها و پلتفرم های اموزشی دیگر دارد می تواند به یک مدل قابل تکرار برای سایر روستاها تبدیل شود و شعار ما این بوده که مدل ما یک مدل قابل تکرار برای استفاده و بهره برذاری بهینه برای همه زنان روستایی ست

دیدگاه خود را بنویسید

پیمایش به بالا