لوگو

نویسنده

پونه پیل رام

مرداد ۱۵, ۱۴۰۲

بدون پاسخ

کارگاه کارآفرینی با همکاری انجمن ام اس

معلولیت و محدودیت ایجاد شده به دلیل بیماری ها نباید باعث کاهش فرصت های برابر برای افراد جامعه شود .
ما در خانه گردون به گرو ه های محدود شده توسط بیماری کمک می کنیم و مداخلاتی انجام می دهیم که از فضای جامعه حذف نشوند .
در روز تامین اجتماعی و بهزیستی خانه گردون با برگزاری یک کارگاه کارافرینی باهمکاری انجمن ام اس به گروهی از افراد در راستای تشویق برای کارافرینی و اشتعال کمک کرد .
ما معتقدیم افراد با آموزش های صحیح می توانند از محدودیت های ایجاد شده گدر کنند و در جامعه به فرصت های برابر دست پیدا کنند .
عکس : کارگاه کارافرینی یالن اجتماعات دانشکده توانبخشی /اهواز

دیدگاه خود را بنویسید

پیمایش به بالا