لوگو

درباره ما

/
درباره ما
ax3

پونه پیل رام

مدیرعامل خانه گردون

ما متعقدیم فناوری اطلاعات می تواند هر خانه شهری و روستایی را به یک دفتر کار کوچک توسعه یافته برای زنان تبدیل کند.

وقتی زنان توانمند و تاجر شوند ، ایران یک قدم به اهداف توسعه پایدار نزدیک تر می شود.

ax3

پلتفرم خانه گردون یکی از ایده های اصلی شرکت باوردلان جنوب است که با همراهی ۱۳ متخصص در سه حوزه:

  • شهری
  • روستایی
  • حاشیه ای

طراحی شده است .

خانه گردون در بخش شهری :

در حال حاضر(سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰) ۲۳۰ شغل خانگی رارصد و همراهی در محور آموزش_حمایت مالی و معنوی داشته است. زنان سرپرست خانواده_زنان تحصیلکرده جویای کار_توان خواهان جامعه هدف اصلی در بخش شهری هستند. فناوری اطلاعات(پرستاری در منزل _کمک های اولیه سوانح و سوختگی_مهارت های فرزندپروری_مهارت های روانشناختی_ترجمه و تایپ و طراحی شبکه _صنایع دستی(طراحی و اصلاح)_موادغذایی(تولید و بسته بندی ) _بسته بندی(طراحی و تولید) از شغل های ایجاد شده در بخش شهری شرکت باوردلان بودند.

خانه گردون در بخش روستایی:

در حال حاضر(سال۱۴۰۰) ۶۰ زن و مرد جوان روستایی با پروژه توانمندسازی روستایی خانه گردون مشغول به کار شده اند. این پروژه در بخش مسئولیت های اجتماعی جهت جلوگیری از مهاجرت معکوس طراحی شده است .

زنان سرپرست خانواده _دختران تحصیل کرده جویای کار_مردان جوان بدون ایده جامعه هدف اصلی در بخش روستایی هستند. اشتغال زایی زن جوان در بخش تعمیرات موبایل در بخش کافی نت از فعالیت های مورد استقبال روستاییان بوده است. تا کنون ده ها درخواست برای انجام پروژه توانمندسازی روستایی از سوی دهیاران و روستاییان داشته ایم که به دلیل نداشتن بودجه فعلا مسکوت مانده اند.

خانه گردون در بخش حاشیه ای:

اهواز کلان شهری ست که روند حاشیه نشینی در آن سریع است . باوردلان جنوب بعد از ده سال تحقیق میدانی و بررسی ها و نشست با جامعه حاشیه به یک طرح و مدل رسیده است که در آن امکان اشتغالزایی خانواده محور برای زنان بدسرپرست و خودسرپرست و مردان جوان جویای کار فراهم است .

پیمایش به بالا