لوگو

دسته‌بندی: ما چکار می کنیم

/
ما چکار می کنیم
یکی از خلاهای اساسی در توسعه روستای الستان کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف رساخت در مورد اکوسیستم روستایی ست . بنابراین با توجه به...
خانه گردون ، کارآفرینی اجتماعی ست ، برای مقابله با موضوعات اجتماعی به صورت استراتژیک خانه گردون به دنبال فرصتهایی ست که مشاغل دیگر معمولاً از...
۴_۶۰۱۲۵۰۶۵۱۵۵۹۹۰۰۳۷۶۶ (۱) خانه گردون حامی کسب و کارهای کوچک است. خانه گردون به راه اندازی یک تجارت کوچک جدید با استفاده از یک ایده خلاقانه...
اخانه گرددن ، زیرمجموعه های خود را در مورد فعالیت هایشان از طریق سایت رسمی خود و پلتفرمهای رسانه ای اجتماعی به روز می کند.
پیمایش به بالا