لوگو

دسته‌بندی: حمایت های ما

/
/
حمایت های ما
یکی از خلاهای اساسی در توسعه روستای الستان کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف رساخت در مورد اکوسیستم روستایی ست . بنابراین با توجه به...
پیمایش به بالا