لوگو
معرفی شرکت شتاب دهنده باوردلان جنوب

معرفی شرکت شتاب دهنده باوردلان جنوب

شرکت شتابدهنده باوردلان جنوب  ، برای کمک به آموزش زنان و تسهیل مشارکت اقتصادی آنها با جامعه است .

شرکت شتابدهنده باوردلان جنوب ،  برای ارتقا سطح مشاغل خرد و خانگی روستایی و گنجاندن آنها در بخش رسمی  از فناوری اطلاعات بهره می برد و  بستری  فراهم آورده است تا تجارت از خانه شروع شود

ما همه زنان را تشویق می کنیم که از راه فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات خانگی با فعالیت های خانه محور در روستا  بتوانند کارآمد و تاجر باشند .

باوردلان جنوب معتقد است ؛ هر زن روستایی با فناوری دیجیتال و آموزش های لازم تک تک به اقتصاد ملی متصل باشد.

ما همه زنان بخشی از اهداف توسعه پایدار را با همکاری هم در اینجا دنبال میکنیم

و بستری را برای خودیاری و تجارت از راه دور بین زنان در اختیار آنها قرار داده است. تشویق خانه داران و افراد خانه نشین ، به ویژه محرومان ، برای ایجاد درآمد و پرورش خودسازی از طریق فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات خانگی ،انتشار اطلاعات خانواده محور در یک مرکز الکترونیکی تا اعضا بتوانند در برقراری تعادل بین خانه و کار ، هوشمند و کارآمد باشند.

 

ارائه پلتفرم الکترونیکی برای کمک به زنان محروم برای تسهیل مشارکت استراتژیک با جامعه است و می تواند   یک مدل قابل تکرار برای تمام استان ها باشد

دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید

پیمایش به بالا