لوگو

نویسنده

پونه پیل رام

خرداد ۳, ۱۴۰۲

بدون پاسخ

خانه گردون و زنان روستایی

خانه گردون معتقد است که ؛

سهم ارزشمند زنان روستایی در توسعه باید جدی گرفته شود ، نقش مهمی که زنان و دختران در تضمین پایداری خانوارها و جوامع روستایی، بهبود معیشت روستایی و رفاه کلی ایفا می کنند با بهره گیری از تکنولوژی می تواند بهتر شناخته شود .

کسب و کارهای کوچک زنان روستایی در راستای امنیت غذایی و درآمدزایی برای خانواده بسیار مهم است. فعالیت های خرد زنان روستایی برای امنیت غذایی خانواده و یک منبع درآمد و تامین معیشیت از یک سو حفظ تنوع زیستی، صنایع دستی و میراث فرهنگی و توسعه فرهنگ غذای سالم بسیار مهم است و بر اقتصاد ملی نیر تاثیر بسزا اما ناشناخته ای دارد که کمتر به آن توجه شده است. تا کنون به توانمندسازی این زنان توجه نشده است .

شرکت شتابدهنده باوردلان جنوب با آموزش ۶۵ زن روستایی تحصیلکرده و ایجاد اشتغال مستقیم برای این زنان وایجادباروری زمین با گیاهان دوساله بهره برداری برای این زنان تا دو سال و ایجاد ۵ کارگاه کوچک از مشاغل خانگی روستایی و تشکیل یک تیم فوتبال از دختران جوان اقداماتی اثربخش در دیده شدن این زنان روستایی و نقش انها در امنیت غدایی کشور ایفا کرده و توانسته توجه و تمرکز ده ها مدیر در حوزه زنان و نماینده مجلس را به کاسته ها و محدودیت های زنان روستایی و از سویی ظرفیت و نقش این زنان جلب نماید و به کمبودامکانات برای فعالیت های حرکتی زنان جوان در روستاها و نبود نشاط در روستاها توجه رسانه ای را جلب نماید.

در خوزستان به دلیل فرهنگ قومی محدودیت کننده زنان در روستاها و انواع محرومیت های زنان روستایی نیاز مبرم به توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی احساس می شد اما مانع بزرگی به نام قبول کار مستقل زنان و استقلال مالی زنان روستایی و عدم اعتماد به کار مستقل زنان روستایی ،مهمترین چالشی بود که باعث شد یک سال از زمان پروزه به اعتماد سازی در این جامعه محلی پرداخته شود و مهمترین چالش طرح اعتماد سازی مردان روستایی به عنوان مالکان زمین و کار در روستا به زنان روستا بود.

دیدگاه خود را بنویسید

پیمایش به بالا