لوگو

دسته‌بندی: درباره ما

/
درباره ما
معلولیت و محدودیت ایجاد شده به دلیل بیماری ها نباید باعث کاهش فرصت های برابر برای افراد جامعه شود . ما در خانه گردون به...
خانه گردون معتقد است که ؛ سهم ارزشمند زنان روستایی در توسعه باید جدی گرفته شود ، نقش مهمی که زنان و دختران در تضمین...
پیمایش به بالا