لوگو

نویسنده

پونه پیل رام

مرداد ۱۵, ۱۴۰۲

بدون پاسخ

عکاسی از زنان روستایی روی چه چیزی تاثیر گذاشته؟ فاطمه سعدی / عکاس و پژوهشگر حوزه عکاسی

زنان روستایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نقش و جایگاه مهمی دارند که در شکل تولید محصوالت، مراقبت از دام، تأمین غذا، آب و سوخت برای خانواده، و همکاری در فعالیت های بیرون از زمین و زراعت به منظور تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی خانواده نمود مییابد. به عالوه، زنان روستایی بخش عمده مسئولیت مراقبت از .کودکان، سالمندان و اعضای بیمار خانواده را نیز به عهده دارند. زنان روستایی یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در کشورهای در حال توسعه، زنان ۴۲ درصد نیروی کار کشاورزی را تشکیل میدهند و تولید بخش اعظم غذای مصرفی جامعه خود را بر عهده دارند.که از این نظر، سهم مهمی در تعیین امنیت غذایی ایفا میکنند توسعه روستایی مفهومی جامع و چند بعدی بوده که در برگیرنده رشد کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن )صنایع دستی و صنایع روستایی(، زیربناهای اقتصادی ـ اجتماعی، خدمات اجتماعی و تسهیالت مربوطه و مهمتر از همه توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی است.


افقی را شاهد هستیم ؛ که از مجسمه ای در حال نصب برداشته شده است. از داربست های اطراف آن، معلوم میشود که کار نصب پایان نیافته است مجسمه، زنی را نشان میدهد که پشت به دوربین دارد؛ و عالوه بر ظرف بزرگی از میوه که روی سر قرار داده است،
.باری در دست راست دارد؛ وبچه ای هم به کمر بسته است پیام اصلی این اثر همانا رنج وتالش مضاعف زنان کشورمان است؛
.که توسط مجسمه ساز بیان شده است ولی عکاس، با استفاده از فرصت پیش آمده ”که داربست های اطراف .مجسمه است“پیام مجسمه ساز را کامل نموده است مجسمه ساز ،تنها رنج وتالش زنان روستایی یا عشایری را نشان میدهد فشاری که به سر، دستان وکمرش می آید با توجه به اندام ظریف زن ،که بدون منت هر روزه کارها را انجام می دهد تالش زن در این مجسمه شایسته تقدیر است ؛ اما عکاس با توجه به داربست های اطراف او، در بند بودن وگرفتار بودن و یا به عبارتی،به نوعی زندانی بودن آنرا نشان میدهد. یک عکس مستند،که با توجه به ترکیب بندی زیبای آن به یک عکس تفسیری هم تبدیل شده است .
عکاسی از چشم انداز روستایی چیست؟ عکاسی از طبیعت و چشم انداز روستایی به ”عکاسی در حومه“ .اشاره دارد و محیط روستایی را پوشش می دهد در حالی که مناظر روستایی غالبا – تقریباً ً حاوی معماری هستند مشابه مناظر شهری – عکاسی از مناظر روستایی بیشتر مربوط به ثبت زندگی و عناصر موجود در حومه شهر است. این می تواند شامل انسان در چشم انداز و همچنین عناصر تأثیر انسان در .طبیعت باشد.  عکاسی از مناظر روستایی همچنین می تواند صحنه های روستایی شامل ساختمان ها، حیوانات و مناظر خیره کننده حومه را در بر بگیرد عکاسی از طبیعت و چشم انداز روستایی به شما امکان می دهد طیف وسیعی از موضوعات جالب را ثبت کنید، از جمله:
انبارهای قدیمی
برج ها
مکان های مذهبی
دستگاه ها
ساختمانهای قدیمی و متروک
همچنین ممکن است عناصر روستایی مدرن مانند خانه ها، مزارع .در حال کار و موارد دیگر را نیز در آن قرار دهید هنگام عکاسی در روستا، خود را به یک موضوع محدود نکنید.
در عوض، همه این گزینه های مختلف را آزمایش کنید. اگر یک انبار قدیمی پیدا کردید، برای عکاسی از آن وقت بگذارید – و اگر
یک خانه کشاورزی جدید و براق پیدا کردید، از آن نیز عکاسی کنید. عکاسی از طبیعت و چشم انداز روستایی: در هر زمان از روز می توانید از مناظر روستایی عکس بگیرید اما ساعت طالیی، ساعاتی که نور به طیف آبی تغییر می کند و … شب برخی از بهترین زمان ها را برای بیرون رفتن با دوربین ارائه می دهند. نور تمایل دارد نرم و چاپلوس باشد و برای افراد .روستایی مناسب است ساعت طالیی درخشش جادویی را فراهم می کند که می تواند تصاویر شما را باال ببرد، در حالی که ساعت آبی لحنی خنک به شما می بخشد که با موضوعاتی مانند خانه های قدیمی و .ساختمانهای متروکه به خوبی کار می کند اگر ترجیح می دهید شب ها عکاسی کنید، ممکن است نیاز به خالقیت بیشتری داشته باشید، زیرا احتماالً چراغ های ساختمان خاموش می شوند. من توصیه می کنم یک چراغ قوه بردارید و .روی سوژه خود نور بتابانید تا در عکس نهایی بیشتر دیده شود حیوانات و چشم انداز روستایی: وقتی به حومه شهر و یا روستا بروید، همیشه با حیوانات روبرو خواهید شد. این حیوانات ممکن است حیوانات وحشی باشند، که اغلب به خوبی پنهان هستند و عکسبرداری آنها دشوار است. یا ممکن است آنها حیوانات اهلی مانند اسب، گاو و گوسفند باشند
از این فرصت های عکاسی استفاده کنید. برای ایجاد تصاویر منحصر به فرد از مزرعه و حیوانات، با روشهای مختلف نورپردازی آزمایش کنید. حتی اگر هوا مه آلود می شود، از
عکاسی نترسید. فضای خیره کننده ای را برای عکاسی شما فراهم می کند
نتیجه:
از این گذشته، حومه شهر و روستا مکان زیبایی است و شما هرگز نمی دانید چه چیزی پیدا خواهید کرد. ممکن است با حیات وحش، گلهای شکوفه دار، مقوای یونجه و موارد دیگر روبرو شوید – همه این موضوعات برای عکاسی عالی می کند

متن : فاطمه سعدی – عکاس و پژوهشگر حوزه عکاسی
عکس : روستای برافتاب فاضل- بخش قارون شهرستان دزپارت

دیدگاه خود را بنویسید

پیمایش به بالا