لوگو

دسته‌بندی: اخبار روز

/
اخبار روز
🔻دستفروشی: 🌻قسمت اول🌻 یکی از عمده ترین و گسترده ترین انواع اشتغال غیررسمی، دستفروشی است. فقر، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و عدم تأمین شغل مناسب برای...
برای شروع کسب و کار جدید خود حتما به نکات زیر توجه کنید:   ۱:  خود را به عنوان یک کار آفرین بشناسید   ۲:...
امروزه تنها زنده بودن هدف نیست … بلکه؛ چگونگیِ زندگی نیز مورد توجه است. رضایت از زندگی هدف دولت ها برای مردمانشان است که هر...
زنان روستایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نقش و جایگاه مهمی دارند که در شکل تولید محصوالت، مراقبت از دام، تأمین غذا،...
اکوسیستم اشتغال و بهره وری استان خوزستان و استان های همجوار تابع مساِل قومی و فرهنگی ست و از این رو طرح شرکت شتابدهنده باوردلان...
سهم ارزشمند زنان روستایی در توسعه باید جدی گرفته شود. نمایشگاه از تاریخ ۸ تا ۱۱ خرداد در مصلی تهران برگزار میشود.
پیمایش به بالا